CyberPanel PHP 7.2 için PHPkoru Kullanımı

CyberPanel'de PHP 7.2 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kurulumu

PHPkoru Loader'i CyberPanel PHP 7.2 modülleri dizinine indir.

wget https://cdn.phpkoru.com/loaders/phpkoru_loader_v1.0.2_lin_7.2.so -O /usr/local/lsws/lsphp72/lib64/php/modules/phpkoru_loader.so

PHPkoru Loader'i etkinleştir

echo "extension=phpkoru_loader.so" > "/usr/local/lsws/lsphp72/etc/php.d/00-phpkoru.ini"

CyberPanel'de PHP 7.2 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kaldırması

PHPkoru Loader'ı kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

rm -f /usr/local/lsws/lsphp72/etc/php.d/00-phpkoru.ini && rm -f /usr/local/lsws/lsphp72/lib64/php/modules/phpkoru_loader.so