Plesk PHP 7.4 için PHPkoru Kullanımı

Plesk'te PHP 7.4 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kurulumu

PHPkoru Loader'i Plesk PHP 7.4 modülleri dizinine indir.

wget https://cdn.phpkoru.com/loaders/phpkoru_loader_v1.0.2_lin_7.4.so -O /opt/plesk/php/7.4/lib/php/modules/phpkoru_loader.so

PHPkoru Loader'i ekle

echo "extension=phpkoru_loader.so" > "/opt/plesk/php/7.4/etc/php.d/00-phpkoru.ini"

Plesk PHP ayarlarını güncelle

plesk bin php_handler --reread

Plesk PHP 7.4'ü yeniden başlat

service plesk-php74-fpm restart

Plesk'te PHP 7.4 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kaldırması

PHPkoru Loader'ı kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

rm -f /opt/plesk/php/7.4/etc/php.d/00-phpkoru.ini && rm -f /opt/plesk/php/7.4/lib/php/modules/phpkoru_loader.so && plesk bin php_handler --reread && service plesk-php74-fpm restart