PHPkoru
Search
⌃K

CyberPanel PHP 7.3 için PHPkoru Kullanımı

CyberPanel'de PHP 7.3 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kurulumu

PHPkoru Loader'i CyberPanel PHP 7.3 modülleri dizinine indir.
wget https://cdn.phpkoru.com/loaders/phpkoru_loader_v1.0.2_lin_7.3.so -O /usr/local/lsws/lsphp73/lib64/php/modules/phpkoru_loader.so
PHPkoru Loader'i etkinleştir
echo "extension=phpkoru_loader.so" > "/usr/local/lsws/lsphp73/etc/php.d/00-phpkoru.ini"

CyberPanel'de PHP 7.3 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kaldırması

PHPkoru Loader'ı kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
rm -f /usr/local/lsws/lsphp73/etc/php.d/00-phpkoru.ini && rm -f /usr/local/lsws/lsphp73/lib64/php/modules/phpkoru_loader.so