PHPkoru
Search
⌃K

Plesk PHP 8.0 için PHPkoru Kullanımı

Plesk'te PHP 8.0 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kurulumu

PHPkoru Loader'i Plesk PHP 8.0 modülleri dizinine indir.
wget https://cdn.phpkoru.com/loaders/phpkoru_loader_v1.0.2_lin_8.0.so -O /opt/plesk/php/8.0/lib/php/modules/phpkoru_loader.so
PHPkoru Loader'i ekle
echo "extension=phpkoru_loader.so" > "/opt/plesk/php/8.0/etc/php.d/00-phpkoru.ini"
Plesk PHP ayarlarını güncelle
plesk bin php_handler --reread
Plesk PHP 8.0'i yeniden başlat
service plesk-php80-fpm restart

Plesk'te PHP 8.0 sürümü için PHPkoru Loader'ın Kaldırması

PHPkoru Loader'ı kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
rm -f /opt/plesk/php/8.0/etc/php.d/00-phpkoru.ini && rm -f /opt/plesk/php/8.0/lib/php/modules/phpkoru_loader.so && plesk bin php_handler --reread && service plesk-php80-fpm restart